Previous Entry Share Next Entry
ano ang mga halimbawa ng mga forms?? halimbawa ng mga anekdota
thebridgewater
Koresh: Gay Pugilism (Naic-Gikan Festival)
Isa sa mga pinakadinagsa ng mga Naicqueno ang boksing ng mga bakla sa covered court sa bayan na tinawag na Koresh. Nag-uumapaw ang mga tao habang ...


i lack the examples of different forms..like application forms and such
i mean like different kinds of forms...you recall like application forms...
what are the practices you have to do to make your personality better??? pls...answer this ask too...
and this is not for preschool....made a mistake...sorryYou mean Bio- Data
Resume
and Curriculum Vitae. halimbawa ng mga anekdota

You are viewing thebridgewater